top of page

Kelderverkoop  - Grote Kerk Alblasserdam

De Grote Kerk

De Grote Kerk is gebouwd in 1898, op de plaats van de Koepelkerk die dan 44 jaar heeft dienst gedaan, te lezen op de gedenksteen boven de hoofdingang van de kerk. De Grote Kerk kent al een lange geschiedenis van restauraties, zowel van binnen als van buiten. In 1999 ontving de Grote Kerk als een laat negentiende-eeuwse Nederlandse Hervormde Kerk, met herkenbare typologie en neogotische bouwstijl, met beeldbepalend karakter, de status van Rijksmonument. Het in de kerk aanwezige Meijer orgel is eveneens een rijksmonument.

In 2003 is de laatst uitgevoerde restauratie gestart van buitenzijde toren en kerk. Deze restauratie is mogelijk gemaakt door de Stichting ‘Behoud Toren Grote Kerk’ die jaren lang financiële acties heeft gevoerd, daarbij subsidies van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Provincie Zuid Holland, alsmede het onderhoudsfonds Grote Kerk. Deze restauratie was 2004 gereed.

2.jpg
1.jpg
Opbrengst kelderverkoop

Het is dan ook geweldig dat er een goed onderhouden Grote Kerk nog steeds het beeld van Alblasserdam bepaalt en dat willen wij graag zo houden. De Grote Kerk is niet alleen belangrijk voor de kerkelijke gemeente maar is dat als Rijksmonument voor geheel Alblasserdam.

De kerk wordt jaarlijks geïnspecteerd door de Monumentenwacht, die in haar rapport aangeeft dat over 5 tot 10 jaar het leiendak van de kerk vernieuwd moet worden. 

De medewerkers van de Kelderverkoop zetten zich er voor in om met de opbrengst van de Kelderverkoop een bijdrage te leveren voor een nieuw leiendak van de kerk.
 

bottom of page