top of page

Privacy beleid Kelderverkoop Alblasserdam

Datum: 18 januari 2023

Inleiding

Kelderverkoop respecteert de privacy van haar klanten en neemt de bescherming van persoonlijke informatie zeer serieus. Dit privacybeleid beschrijft hoe Kelderverkoop persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt en de stappen die we nemen om deze informatie te beschermen.

 

Verzameling van persoonlijke informatie

Kelderverkoop verzamelt persoonlijke informatie van haar klanten wanneer zij producten of diensten aanschaffen of zich registreren op onze website. De verzamelde informatie kan onder andere bestaan uit naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

 

Gebruik van persoonlijke informatie

Kelderverkoop gebruikt de verzamelde persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • Verwerking van bestellingen en levering van producten of diensten

  • Communicatie met klanten, bijvoorbeeld voor klantenservice of marketingdoeleinden

  • Kelderverkoop deelt persoonlijke informatie alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, zoals het verwerken van betalingen of het verzenden van producten. Kelderverkoop zal uw persoonlijke informatie niet verkopen of verhuren aan derden voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Beveiliging van persoonlijke informatie

Kelderverkoop neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging.

 

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonlijke informatie die Kelderverkoop van u verzamelt en te vragen om deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden of uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie intrekken. Neem contact op met info.kelderverkoopalblasserdam@gmail.com als u gebruik wilt maken van deze rechten.

bottom of page